616.2 - Pathologie de l’appareil respiratoire

Pathologie de l’appareil respiratoire, affections des organes respiratoires : otorhinolaryngologie ou ORL (nez, gorge, oreille), maladies pulmonaires, affections des poumons…